Filmski Glumac

Jean-Louis Barrault Biografija, život, zanimljive činjenice

Jean-Louis Barrault Biografija, život, zanimljive činjenice

Jean-Louis Barrault, 8. rujna, francuski glumac, producent-redatelj i mime umjetnik Jean-Louis Barrault rođen je 8. rujna 1910. u Le Vésinetu, Seine-et-Oise [sada Yvelines], Francuska, za njega je zaslužan njegov neizmjeran doprinos oživljavanju inovativne, eksperimentalne kategorije suvremenih djela kao i tradicionalnog klasičnog stila predstava u francuskom kazalištu nakon Drugog svjetskog rata....